Späť na všetky Novinky
SUBARU SAFE8
27. 09. 2023

SUBARU SAFE8

Záruka na 8 rokov a neobmedzené kilometre*

Dôvera v naše autá je NEKONEČNÁ.
NEOBMEDZENÝ je počet kilometrov, ktoré môžete najazdiť
na každom našom modeli v rámci záruky SUBARUSAFE8.
BEZ LIMITOV sú všetky dobrodružstvá, ktoré so SUBARU prežijete.

SUBARU vám ponúka 8-ročnú záruku bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Na prvé tri roky alebo 100 000 km sa vzťahuje továrenská záruka a ďalších päť rokov kryje
predĺžená záruka SUBARUSAFE8.

SUBARUSAFE8
• Žiadne dodatočné náklady
• Komplexné pokrytie nákladov na opravy
• Ochrana pred neočakávanými poruchami
• Udržanie vysokej zostatkovej hodnoty vášho SUBARU v priebehu času, vďaka záznamom o absolvovaní garančných prehliadok

*SUBARUSAFE8: Na prvé tri roky alebo 100 000 km sa vzťahuje továrenská záruka v súlade s podmienkami uvedenými v servisnej knižke. Na nasledujúcich päť rokov, počnúc dňom po uplynutí trojročnej továrenskej záruky alebo nájazdu 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr), sa vzťahuje záruka SUBARUSAFE8, v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o záruke so spoločnosťou Real Garant. SUBARUSAFE8 platí od 1. 10. 2023. Viac informácií u predajcov SUBARU a na www.subaruslovakia.sk.

Ďalší krok je na Vás...